Obvod automatického odpařovacího vzduchového chladiče

Obvod automatického odpařovacího vzduchového chladiče

V tomto příspěvku studujeme jednoduchý obvod snímače vlhkosti, který umožňuje odpařovacímu chladiči vzduchu automaticky obnovit úroveň vlhkosti jeho odpařovací podložky detekcí úrovně vlhkosti a odpovídajícím způsobem aktivovat vodní čerpadlo. Tuto myšlenku požadoval pan Ankur shrivastavaTechnické specifikace

pane, mohl byste mi prosím pomoci, abych poznal návrh obvodu, který může řídit zapnutí a vypnutí vodního čerpadla podle vlhkosti odpařovací podložky chladiče vzduchu?

Existuje nějaký způsob, jak měřit množství vody nebo vlhkost podložek?

Design

Odpařovací vzduchové chladiče závisí na technice odpařování vody, aby se dosáhlo chladicího efektu z jeho ventilátoru, a aby se toho dosáhlo, je vzduch ventilátoru tlačen přes mokrou odpařovací podložku, přičemž probíhá proces chlazení a je mnohem chladnější než prostředí uživatelem.

Proces odpařování nepřetržitě vyčerpává vodu z odpařovací podložky, což má za následek vysušení podložky a následně nižší chladicí účinek.To může být pro uživatele nepohodlné, protože jednotlivec musí zajistit, aby byla vlhkost podložky udržována optimálně pravidelným nalitím vody do vodního chladiče.

Navrhovaný obvod automatického chladiče vzduchu zajišťuje, že voda uvnitř odpařovací podložky je vždy udržována na optimální úrovni zapnutí vodního čerpadla a dodávání optimálního množství vody do odpařovací podložky, kdykoli je uvnitř podložky zaznamenán nízký obsah vlhkosti.

Kruhový diagram

Obvod automatického odpařovacího vzduchového chladiče

S odkazem na výše uvedený jednoduchý obvod snímače vody vidíme, jak je automatický provoz odpařovacího vzduchového chladiče implementován pomocí jednoduchého obvod komparátoru operační zesilovače .

Jak to funguje

The operační zesilovač 741 Zde se používá k porovnání rozdílu napětí napříč jeho vstupními vývody pin # 2 a pin # 3.

pin # 2 je odkazován na pevné 4,7 V pomocí Zenerovy svorky, zatímco pin # 3 je zakončen na měděnou leptanou desku plošných spojů k zemi přes přednastavení 1M.

Leptaná měděná deska plošných spojů je pevně připojena k odpařovací podložce tak, aby obsah vody v podložce byl v přímém kontaktu s uspořádáním leptané mědi desky plošných spojů.

Obsah vody na desce plošných spojů umožňuje průchod proudu k zemi a zase způsobí, že úroveň potenciálu kolíku # 3 klesne pod referenční hladinu kolíku # 2, což lze samozřejmě určit vhodným nastavením předvolby 1M, tak, aby bylo detekce dosaženo na správné úrovni vlhkosti.

Proto pokud je úroveň vlhkosti na desce plošných spojů detekována v optimálním rozsahu, potenciál kolíku # 3 je i nadále nižší než referenční potenciál kolíku # 2, což způsobuje nízkou logiku na výstupním kolíku # 6 IC.

To je indikováno rozsvícením zelené LED diody, což také udržuje indikátor tranzistor a relé v poloze VYPNUTO.

Avšak v okamžiku, kdy je v rozvržení desky plošných spojů zaznamenán nízký obsah vlhkosti, má potenciál kolíku # 3 tendenci jít nad potenciál kolíku # 2, což způsobí, že výstupní kolík # 6 bude vysoký. Tranzistor a relé na to reagují a motor čerpadla se aktivuje, což umožňuje automatické plnění vodou a promáčení odpařovací podložky, dokud se optimálně neobnoví její vlhkost, což vyzve operační zesilovač k vypnutí relé a čerpadla až do dalšího cyklu.
Předchozí: Obvod LED časovače pro deskové hry Další: Jak vytvořit obvod ATX UPS s nabíječkou