Přizpůsobený regulátor průtoku vody s obvodem časovače

Přizpůsobený regulátor průtoku vody s obvodem časovače

Článek pojednává o přizpůsobeném okruhu regulátoru průtoku vody s časovačem. Nápad si vyžádal pan Daljeet Singh Sokhey.Technické specifikace

Právě teď pracuji na jiném projektu a chtěl bych vaši pomoc. K dispozici jsou 2 vstupy a oba musí zůstat vysoké po dobu 30 sekund, aby se jeden výstup dostal vysoko (přepínač AND)

Pokud některý z nich selže, měl by se časovač také zastavit a resetovat a poté znovu spustit, když jsou oba vstupy opět vysoké. V zásadě se jedná o kontrolu dostupnosti vody tekoucí potrubím.

Používám elektromagnetický ventil k ovládání zapínání a vypínání vody a spínač průtoku k potvrzení, že voda teče.

Tento spínač A solenoid musí zůstat trvale zapnutý po dobu 30 sekund, aby se potvrdilo, že voda správně proudí. A pokud je tato podmínka splněna, měla by poskytnout vysoký výstup, který lze použít ke spuštění dalších operací.Můžete jej pojmenovat, jak se vám líbí, například Water Circuit Confirmation Circuit nebo cokoli jiného. Časovač ponechá zapnutý pouze solenoid.

Zapnutí spínače průtoku závisí na solenoidu, který umožňuje úspěšný průtok vody.

To bude mít za následek vysoké napětí z průtokového spínače. a toto vysoké napětí z průtokového spínače musí být udržováno tak dlouho, dokud je solenoid zapnutý (30 sekund). pokud během této doby poklesne napětí z průtokového spínače na NÍZKO, měl by se resetovat časovač, který by vypnul solenoid.

Možná sem můžeme přidat další obvod časovače, díky kterému to zkusí znovu, řekněme asi po 3 minutách (nastavitelné).

A jakmile solenoid a spínač průtoku zůstanou zapnuté po dobu 30 sekund, měl by poskytnout vysoký výstup, který lze připojit k relé pro zapnutí nějakého jiného obvodu.

Solenoid je třeba vypnout po 30 sekundách. Elektromagnet a spínač jsou oba 12 V ss

Design

V navrhovaném obvodu regulátoru průtoku vody je IC 555 konfigurován jako 30sekundový časovač prostřednictvím svého monostabilního režimu.

Když je napájení ZAPNUTO, kondenzátor 0,1 uF na pinu # 2 IC poskytuje okamžitou logickou nulu tomuto pinu, což spouští vysoký IC výstup, IC začne počítat, jakmile k tomu dojde.

Výše uvedená výše dodávaná na kolíku # 3 integrovaného obvodu ovládá tranzistor a připojený solenoid.

Solenoid otevírá bránu pro průtok vody, což je detekováno spínačem průtoku a jeho spínačem ZAPNUTO.

Výše uvedené operace se pravděpodobně uskuteční příliš rychle a relativně současné pozitivní spouštění ze dvou zařízení dosáhne základen dvou tranzistorů NPN, které jsou uspořádány tak, aby tvořily bránu NAND.

Když jsou oba tranzistory zapnuté, máme nulovou logiku přes kolektor horního tranzistoru, což indikuje správný stav obvodu a obě zařízení fungují správně.

Mezitím se IC počítá po dobu 30 sekund, poté se jeho pin # 3 vrátí k nízkému vypnutí obou zařízení, což zjevně způsobí vysoký přes zobrazenou svorku OUT obvodu poskytující zamýšlený signál '30 sekund po uplynutí' na následující fáze v systému.

V případě poruchy některého ze zařízení je příslušný tranzistor NAND zbaven základního spouštění, což na výstupu způsobí vysoké.

Za výše uvedených podmínek přijímá horní tranzistor zcela vlevo spodní spoušť ze svorky OUT obvodu a zapíná se, ale protože IC 555 počítá práh s vysokým kolíkem # 3, umožňuje průchod napětí z kolíku # 3 přes tento tranzistor k základně spodního tranzistoru, který po určitém zpoždění resetuje a restartuje operace 555 IC uzemněním svého kolíku # 2.

Operace se pak opakuje.

Zpoždění lze změnit vyladěním hodnoty kondenzátoru 10uF.

Kruhový diagram

Podle opravných návrhů je výše uvedený obvod upraven, jak je uvedeno níže, podrobnosti najdete v komentářích:
Předchozí: Blikání LED se zpožděním - základy Arduina Další: Monitorování stavu přepínače (Digital Read Serial) - základy Arduina