Jak porozumět a používat bílé LED diody - datový list

Jak porozumět a používat bílé LED diody - datový list

Pokud vás zajímá, jak správně používat bílé LED diody v obvodech, aby mohly být bezpečně osvětleny bez poškození, pak vám tento příspěvek může pomoci vyhodnotit totéž.Úvod

Bílé LED diody jsou budoucím řešením osvětlení pro naše města a domácnosti. Snadno nahradí tradiční CFL a další zářivé typy světelných zařízení. LED diody jsou extrémně účinné, pokud jde o problémy se spotřebou energie, a jsou také vysoce odolné a spolehlivé díky specifikovaným vlastnostem.

Vynález technologie LED byl úplným odhalením a otevřel výzkumníkům dveře k prozkoumání zcela nového konceptu osvětlení zahrnujícího drobná zařízení, která při velmi malé elektrické energii mohou produkovat obrovské osvětlení.

Dnes tento koncept může vypadat starý, přesto se LED diody, zejména bílá LED technologie, zlepšují velmi rychlým tempem. Průmysl LED určitě roste a zavádí pro nás pokročilé a efektivnější verze LED. Také tato zařízení se stávají velmi oblíbenými i pro běžnou populaci a lidé jsou vidět, jak je používají a přizpůsobují podle vlastních preferencí.Ačkoli bílé LED diody mohou vypadat jako jednoduchá zařízení a jejich osvětlení nemusí vyžadovat více než pár světelných článků pera, bílé LED diody, pokud nejsou udržovány nebo provozovány v určitém rozsahu výkonu, mohou selhat ve všech ohledech.

Zde budeme diskutovat o některých základních tipech týkajících se bezpečného a optimálního provozu nebo osvětlení těchto nádherných zařízení.

Před studiem výše uvedeného prostřednictvím jednoduchého aplikačního obvodu by bylo důležité pochopit některé z následujících důležitých specifikací týkajících se bílých LED.

Důležité specifikace spojené s bílými LED

Obecně je většina typů bílých LED specifikována s maximálním poklesem dopředného napětí nejvýše 3,5 voltů AC / DC.

Dopředným úbytkem napětí se rozumí maximální bezpečné provozní napětí konkrétní LED, při kterém se LED rozsvítí s maximální intenzitou bez nebezpečí poškození.

Minimální proud vyžadovaný většinou typů bílých LED při výše uvedeném napětí je 10 mA, přičemž optimální rozsah je 20 mA, avšak tato zařízení jsou schopna pracovat i při proudu 40 mA, což vytváří oslnivý jas, téměř na úrovni oslepení očí.

Normální 5mm a 3mm bílé LED diody mají dva vývody, které jsou označeny jako katoda a anoda, nebo laicky řečeno, kladné a záporné.

Katoda nebo záporný vodič mají relativně menší délku než anoda nebo kladný vodič, což také umožňuje snadné rozlišení svorek.

Pro provoz zařízení je delší vodič připojen ke kladnému pólu, zatímco menší vodič k zápornému pólu napájecího zdroje.

Pokud je připojený výkon k LED dioda ve specifikovaném rozsahu 3,5 voltů, pak nemusí být vyžadováno připojení sériového odporu k LED.

Pokud je však napájecí napětí vyšší než výše uvedený limit, je nutné zahrnout odpor.

Pokud tak neučiníte, může dojít k popálení LED diody a jejímu okamžitému poškození.

jak přidat rezistor k LED

Hodnota odporu bude záviset na velikosti aplikovaného napětí a lze ji vypočítat pomocí následujícího vzorce:

R = (Us - Fwd.) / I (aktuální),

kde R je hodnota odporu, kterou je třeba vypočítat, Us je napájecí napětí, Fwd je pokles dopředného napětí LED a I je velikost proudu, kterou je třeba napájet LED. Předpokládejme, že napájecí napětí je 12, pokles dopředného napětí a proud, jak je vysvětleno výše, se berou jako 3,5 a 20, R lze vypočítat jako:

R = (12 - 3,5) / 0,02 = 425 ohmů.

Obecně se dopředný pokles napětí konkrétní LED stává důležitým faktorem při vydávání provozního vstupu do zařízení, ostatní parametry nejsou absolutně kritické.

Pokles dopředného napětí LED lze snadno zjistit připojením konkrétního zařízení k digitálním multimetrovým hrotům vybraným v rozsahu diod.

Zobrazený obrázek přímo poskytuje rozsah dopředného napětí konkrétní LED.
Předchozí: Jak postavit Pyro-zapalovací obvod - elektronický systém Pyro Igniter Další: Rozdíl mezi proudem a napětím - Co je napětí, co je proud