Typy tlakových čerpadel a jejich aplikace

Typy tlakových čerpadel a jejich aplikace

V dnešní době je nízký tlak vody v domácnosti běžným problémem, přestože ve vaší domácnosti máme nová potrubí. K tomu mohlo dojít z několika důvodů, jako jsou ucpané potrubí. Tento tlak lze vyřešit použitím vodního tlakového čerpadla. Existuje několik důvodů, proč tento problém způsobit. Jeden tedy musí tento problém zkontrolovat. Například zkontrolujte uzavírací ventily, které jsou blízko vodoměru, když je zcela otevřený. Někdy může dojít k problému v důsledku neúplného otevření ventilů. Když se ventily zcela otevřou, ujistěte se, že máte tlak vodní čerpadlo . Pokud je vodou, která je dodávána do domů, městská voda, je třeba zkontrolovat tlak vody v oddělení vody, aby byl tlak vody ideální, například 45 - 55 psi.Co je to tlakové čerpadlo?

Toto čerpadlo je obecně tlakové čerpadlo, které lze použít ke zvýšení tlaku vody dodávané do vašich domovů. Nízký tlak vody může dodávat z metropole. Tento problém lze snadno vyřešit upevněním čerpadla. Tato čerpadla se používají hlavně pro okamžité zvýšení tlaku vody, který vychází z faucetů a zařízení.


tlakové čerpadlo

tlakové čerpadlo

Při výběru těchto čerpadel je třeba vzít v úvahu některé faktory, jako je množství nabízeného posilovače tlaku, nastavitelnost tlaku, skříň čerpadla a jeho mechanismus.

Typy tlakových čerpadel

Vysokotlaká čerpadla se dělí na různé typy. Tato čerpadla se používají každý den a pracují s různými aplikacemi, ale je velmi důležité vybrat správné čerpadlo pro dosažení nejlepších výsledků.  • Odstředivé čerpadlo
  • Kontejnerové čerpadlo
  • Bubnové čerpadlo

Princip fungování tlakového čerpadla

Toto čerpadlo má na ovládání typ elektrického spínače pumpa . Provoz tohoto čerpadla může záviset na tlaku v systému. Protože, když systém tlak. Jedná se o jeden typ čerpadla, který zahrnuje typ elektrický spínač na to. Když tlak systému dosáhne pevného bodu, vypne čerpadlo. V některých případech je to nastavitelné a pevné. Když toto čerpadlo pracuje a ventil v systému je odemčen, bude proud vody vycházet z kohoutku.

Kdykoli se kohoutek uzavře, přestane proudit proudit voda a poté se tlak v systému sestaví. Kdykoli se tlak vyrovná ovladač v opačném případě se čerpadlo vypne, aby zůstalo pod tlakem.


Kdykoli voda není příliš stlačitelná a pouze potrubí uloží malé množství vody. Kdykoli znovu otevřete kohoutek, tlak velmi rychle poklesne a vytéká malé množství vody. Podobně, kdykoli tlak poklesne na „zapnuto“ - nastavení spínače, pak se toto čerpadlo znovu aktivuje a začne pumpovat.

Aplikace

The aplikace čerpadel zahrnují hlavně následující.

  • Ocelářský průmysl
  • Kovozpracující průmysl jako neželezné kovy
  • Hornictví
  • Automobilový průmysl
  • Čisticí a abrazivní kapaliny

Toto je vše o tlakovém typu čerpadla a jejich typy . Kromě výše zmíněných čerpadel můžeme vidět i další. Ale je mezi nimi spousta rozdílů. Některá čerpadla vypadají identicky. Před výběrem čerpadla je třeba zkontrolovat každé čerpadlo a potvrdit, které z nich je vhodné pro váš požadavek. Zde je otázka, jaké jsou výhody / nevýhody tlakových čerpadel?