Kategorie — Jednoduché Obvody

Jednoduchý obvod rušičky mobilních telefonů

Jedná se o rušičku RF navrženou pro pásmo mobilních telefonů USA 800 MHz (870-895 MHz). Funguje to tak, že na sluchátku mobilního telefonu vygenerujete ohromující vysokofrekvenční nosič

Jednoduchý dotykový obvod potenciometru

V tomto dotykově ovládaném obvodu potenciometru máme dvě dotykové podložky, které při dotyku jedné dotykové podložky produkují pomalu rostoucí napětí na výstupu a snižující se napětí