Obvod přepěťové ochrany s měřicím zařízením

Obvod přepěťové ochrany s měřicím zařízením

V tomto příspěvku se dozvídáme o jednoduchém obvodu ochrany proti přepětí pomocí pojistky a triakového páčkového obvodu a také se naučíme metodu záznamu a měření posledního maximálního přepětí, které by mohlo zničit specifikovanou zátěž v případě, že ochrana nebyla zavedena. Nápad požadoval pan Akram.Cíle a požadavky obvodu

  1. Jsem akram, student univerzity ze Srí Lanky .. Nejprve bych vám chtěl poděkovat za vynikající práci při publikování článků a pomoci studentům.
  2. potřebuji vyvinout omezovač přepětí monitorovací zařízení, které měří rázové proudy a když se chystá dosáhnout své maximální kapacity, mělo by zařízení dát signál do vzdáleného počítače. V zásadě počítadlo přepětí.
  3. Pomozte mi s tímto projektem, pane

Přepěťová ochrana pomocí pojistky a triakového páčkového obvodu

Běžnou úroveň přepětí lze zastavit a zastavit pomocí konvenčních metod, jako je prostřednictvím MOV nebo NTC, ale vysoké napětí prevence přepětí může vyžadovat nákladná zařízení nebo složité obvody, a proto je namísto použití takového přepěťového regulátoru lepší použít metodu, která by přepětí a související nebezpečí úplně zabila vyhozením pojistky.

Kruhový diagram

Svodič přepětí a měřicí zařízení

S odkazem na výše uvedený jednoduchý obvod přepěťové ochrany tvoří triak spolu se zenerovou diodou a rezistorem 47K jednoduchý obvodový stupeň páčidla.

Hodnota zenerovy diody rozhoduje, na jaké úrovni vstupního rázu musí triaky vystřelit.

Zde je zobrazeno 330 V, což znamená, že v tomto provedení má triak střílet a provádět, když vstupní úroveň sítě překročí mez 330 V, lze zvolit jiné hodnoty pro jiné úrovně přepětí, jak dává přednost uživateli.V situaci, kdy je zvolená zenerova mez překročena vstupní sítí, je triak okamžitě spuštěn, což způsobí okamžitý zkrat přes síťové vedení triakem, což způsobí přepálení pojistky.

Výše uvedený postup zajišťuje, že kdykoli se v síťovém vedení objeví přepětí vysokého napětí, dojde k přepálení pojistky, aby se zabránilo přepětí v dosažení zátěže a jejím poškození.

Toto se postará o konstrukci svodiče nebo regulátoru, teď se naučíme, jak může být tato úroveň přepětí zaznamenána, abychom věděli přesnou míru tohoto přepětí.

Měření a monitorování přepětí Napětí

Ve výše uvedeném diagramu jsme schopni pro návrh vizualizovat diodu a kondenzátor připojené na krajní pravé straně.

Dioda je umístěna tak, aby usměrňovala rázový střídavý proud, a tato špičková střídavá úroveň střídavého proudu vstupující do kondenzátoru je v něm trvale uložena, dokud není nějakým způsobem ručně vybita.

Tuto uloženou hodnotu rázu lze měřit jejím odečtem na libovolném standardním digitálním multimetru.

Jakmile je nárůst zaznamenán, lze pojistku vyměnit zpět pro další následující nárůst ve spěchu a pro uložení dat uvnitř kondenzátoru.

Dioda a kondenzátor musí být dimenzovány podle předpovězeného maximálního rázového napětí, aby se zajistilo, že během procesu nehoří nebo se nepoškodí.
Předchozí: Jak propojit displej mobilního telefonu s Arduino Další: 60 Wattový stereofonní zesilovač využívající koncept Gainclone